Udvalg og udvalgsopgaver 

Breddeudvalg:

Formål:

Formålet med udvalget er at sikre at DRF’s retningslinier for bredde opfyldes i klubben.

Opgaver:

-Tilrettelæggelse og afholdelse af orienteringsridning med skattejagt.

-Tilrettelæggelse og afholdelse af Trec.

-Tilrettelæggelse og afholdelse af distancestævner.

-Tilrettelæggelse og afholdelse af turridning.

-Skaffe hjælpere og officials til de planlagte events.

-Afholdelse af voksenridelejr eventuelt i samarbejde med Islænderudvalget

Bestyrelsens forventninger:

-At der gerne arrangeres mindst to events i løbet af året.

 

Dressurudvalg:

Formål:

Formålet med udvalget er at varetage dressurrytteres interesser så Odsherreds Rideklub kan forblive en attraktiv og aktiv klub for dressurryttere og derved tiltrække nye medlemmer.

Opgaver:

-Afholdelse af dressurstævner.

-Afholdelse af video bedømmelser

-Udforme propositioner og sørge for at det bliver lagt op på DRF-GO og Live samt klubbens hjemmeside.

-Skaffe hjælpere og officials til dressurstævnerne.

-Rengøring samt maling af dommerhuse og udendørs sekretariat.

-Afholde klubaftner og events.

-Udarbejde og vedligeholde en drejebog for afholdelse af dressurstævner så opgaverne omkring afholdelse af dressurstævner bliver transparente og nemmere at gå til for nye udvalgsmedlemmer.

-Ansvar for tilrettelæggelse af vedligeholde og afrette udendørsbaner herunder fjernelse af ukrudt samt vedligeholdelse af hegn.

Bestyrelsens forventninger:

-At der gerne arrangeres mindst to stævner i løbet af året.

-At udvalget i forbindelse med arrangementer, koordinere med IT-udvalget om opsætning/nedtagning af udstyr


Springudvalg:

Formål:

Formålet med udvalget er at varetage springryttere interesser så Odsherreds Rideklub kan forblive en attraktiv og aktiv klub for springryttere og derved tiltrække nye medlemmer.

Opgaver:

-Afholdelse af springstævner.

-Udforme propositioner og sørge for at det bliver lagt op på DRF-GO og Live samt klubbens hjemmeside.

-Skaffe hjælpere og officials til springstævnerne.

-Rengøring samt maling af dommerhuse og udendørs sekretariat.

-Vedligeholde springmaterialer og afholde malerdage / reparationsdage.

-Afholde klubaftner og events.

-Ansvar for tilrettelæggelse af vedligeholde og afrette springbane og opvarmningsbane.

-Udarbejde og vedligeholde en drejebog for afholdelse af springstævner så opgaverne omkring afholdelse af springstævner bliver transparente og nemmere at gå til for nye udvalgsmedlemmer.

Bestyrelsens forventninger:

-At der gerne arrangeres mindst to stævner i løbet af året.

-At udvalget i forbindelse med arrangementer, koordinere med IT-udvalget om opsætning/nedtagning af udstyr


Islænderudvalg:

Formål:

Formålet med udvalget er at varetage islænderrytteres interesser så Odsherreds Rideklub kan forblive en attraktiv og aktiv klub for islænderryttere og derved tiltrække nye medlemmer.

Opgaver:

-Arbejde på etablering af ovalbanen så det er muligt at afholde islænderstævner og træning.

-Ansvar for tilrettelæggelse, vedligeholde og afrette ovalbanen herunder fjernelse af ukrudt samt vedligeholdelse af hegn.

-Afholdelse af arrangementer målrettet Islændere f.eks. stævner, foredrag, ridelejr og kurser.

-Udarbejde og vedligeholde en drejebog for afholdelse af islænderstævner så opgaverne omkring afholdelse af islænderstævner bliver transparente og nemmere at gå til for nye udvalgsmedlemmer.

-Tilrettelæggelse af ridelejer evt. sammen med breddeudvalget

Bestyrelsens forventninger:

-At der gerne arrangeres mindst to stævner i løbet af året.

-At udvalget i forbindelse med arrangementer, koordinere med IT-udvalget om opsætning/nedtagning af udstyr


IT-udvalg:

Formål:

At sikre at klubbens IT systemer herunder netværk fungerer og dækker behovet.

Opgaver:

-Opsætning og klargøring af IT udstyr til stævner.

-Indkøb af papir og toner til printere.

-Opsætning og klargøring af musikanlæg til stævner.

-Udarbejde og vedligeholde en drejebog for vedligeholdelse af IT udstyr samt klargøring af udstyr til arrangementer så opgaverne omkring IT bliver transparente og nemmere at gå til for nye udvalgsmedlemmer.

Bestyrelsens forventninger:

-At klubbens IT-udstyr fungerer når det er nødvendigt.

-At hvert enkelt udvalg for intro til opsætning/nedtagning af it-udstyr samt musikanlæg samt vejledning i brug af udstyr.


Jagtudvalg:

Formål:

Formålet med udvalget er at varetage jagtrytteres interesser så Odsherreds Rideklub kan forblive en attraktiv og aktiv klub for jagtrytteres og derved tiltrække nye medlemmer.

Opgaver:

-Tilrettelæggelse og afholdelse af jagt.

-Opsætning og nedtagning af spring.

-Sørge for øl, vand, pølser m.m. under/efter jagten.

-Udarbejde og vedligeholde en drejebog for afholdelse af jagter så opgaverne omkring afholdelse af jagter bliver transparente og nemmere at gå til for nye udvalgsmedlemmer.

Bestyrelsens forventninger:

-At der afholdes mindst et arrangement om året.


Juniorudvalg:

Formål:

Formålet med udvalget er at varetage juniorrytteres interesser så Odsherreds Rideklub kan forblive en attraktiv og aktiv klub for juniorryttere og derved tiltrække nye medlemmer.

Opgaver:

-Tilrettelæggelse og afholdelse af juniorstævner (E-stævner) i samarbejde med dressur og springudvalg.

-Afholdelse af junior-ride lejr.

-Udarbejde drejebog for afholdelse af aktiviteter

Bestyrelsens forventninger:

-Der afholdes 2-3 aktiviteter om året.


Kioskudvalg:

Formål:

Formålet med udvalget er at tilbyde en spændende og varieret beværtning til alle besøgene ved klubbens større aktiviteter og derved sikre indtægt til klubben samt at klubben fremstår som en attraktiv klub.

Opgaver:

-Forestå salg af mad og drikkevare ved arrangementer.

-Foretage indkøb.

-Sørge for bespisning af hjælpere.

-Holde orden i varelageret.

-Gøre rent i kiosken ude og inde.

-Udarbejde og vedligeholde en drejebog for kiosken opgaverne bliver transparente og nemmere at gå til for nye udvalgsmedlemmer.

-Vedligeholde en mappe til kvitteringer.

Bestyrelsens forventninger:

-At kiosken er åben til større arrangementer.


Køreudvalg:

Formål:

Formålet med udvalget er at varetage kørefolkets interesser så Odsherreds Rideklub kan forblive en attraktiv og aktiv klub for kørefolk og derved tiltrække nye medlemmer.

 Opgaver:

-Etablering og vedligehold af faciliteter til kørsel.

-Afholde kurser, temaaftner og stævner

-Etablering af netværk med andre køreforeninger

-Drejebog for afholdelse af aktiviteter

Bestyrelsens forventninger:

 -Afholdelse af 2 – 3 aktiviteter pm året.


Miniudvalg:

Formål:Formålet med udvalget er at varetage minirytteres interesser så Odsherreds Rideklub kan forblive en attraktiv og aktiv klub for minirytteres og derved tiltrække nye medlemmer.

Opgaver:

-Tilrettelæggelse og afholdelse af miniridning.

-Tilrettelæggelse og afholdelse af miniridelejr.

-Udarbejde drejebog for afholdelse af aktiviteter

Bestyrelsens forventninger:

-At der afholdes én miniridelejr om året.


Ridehusudvalg:
Formål:

Formålet med udvalget er at sikre at klubbens ride hus fungerer.

Opgaver:

-Vedligeholdelse af ride hus.

-Holde orden i materiel.

-Vedligeholde bund og vandingsanlæg.

-Indkalde til arbejdsdag vedr. ride hus.

-Udarbejde og vedligeholde en drejebog for arbejdet med ridehuset så opgaverne omkring bliver transparente og nemmere at gå til for nye udvalgsmedlemmer.

-Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan

Bestyrelsens forventninger:

-At ridehuset fungerer for klubbens medlemmer.


Sponsorudvalg:
Formål:

Formålet med sponsorudvalget er at sikre indtægter til klubben i form af sponsorater.

Opgaver:

-Skaffe så mange sponsorer som muligt.

-Opsætning/nedtagning af reklameskilte.

-Afholdelse af Julebanko.

Bestyrelsens forventninger:

-At der vedligeholdes eksisterende sponsoraftaler og de er opsøgende omkring nye sponsoraftaler.

Børnedyreskueudvalg:

Formål:

Formålet med udvalget er at arrangere et årligt børnedyreskue så OHR kan blive synlig udadtil samt at sikre indtægter til klubben.

Opgaver:

-At arrangere et årligt børnedyreskue.

Bestyrelsens forventninger:

-At der arrangeres et årligt børnedyreskue.

Hold i dag

Instagram