RIDEHUSREGLEMENT
 
 1. Op- og afsidning sker i midten af cirkelvolten eller ved opstigningsrampen.
 2. Man rider altid venstre skulder mod venstre skulder.
 3. Opstilling af forhindringer uden for undervisningstid opstilles i ridehusets øverste 3. del (ved den store port) og minimum 2 meter fra hovslaget og skal fjernes efter brug.
 4. Ved longering skal hovslaget være frit. Er der mange i ridehuset, skal longering undgås.
 5. Løse heste i ridehuset er ikke tilladt. Dog kan løsspringning m.m. arrangeres efter aftale.
 6. Medbringes hø eller lignende ved opbinding skal dette fjernes, når ridehuset forlades. Ligeledes skal der fejes op efter hesten.
 7. Husk at samle klatter i ridehuset.
 8. Husk at    slukke lyset (også udenfor) og lukke døren, når ridehuset forlades.
 9. Vis hensyn til hinanden
 10. Unødig afstraffelse og voldsom adfærd i ridehuset er forbudt.
 11. Klager skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen.
Er der tvivlsspørgsmål - skal al henvendelse ske ti bestyrelsen