RIDEHUSREGLEMENT
 

 1. Op- og afsidning sker i midten af cirkelvolten eller ved opstigningsrampen. Opsidning samt for- og fraspænding må ske ikke staldgangen
 2. Man rider altid venstre skulder mod venstre skulder.
 3. Opstilling af forhindringer uden for undervisningstid opstilles i enden af ridehuset ved C og minimum 2 meter fra hovslaget og skal fjernes efter brug.
 4. Ved longering skal hovslaget være frit. Er der mange i ridehuset eller der undervisning, skal longering undgås med mindre at det er en del af undervisningen. Spørg om det er ok med de øvrige som benytter ridehuset.
 5. Løse heste i ridehuset er ikke tilladt. Dog kan løsspringning m.m. arrangeres efter aftale.
 6. Det er ikke tilladt at heste/ponyer ruller sig i ridehusbunden
 7. Medbringes hø eller lignende ved opbinding skal dette fjernes, når ridehuset forlades. Ligeledes skal der fejes op efter hesten. Fej ikke hø og lignede ind i ridehuset.
 8. Husk at samle klatter efter hesten/ponyen overalt.
 9. Husk at slukke lyset (også udenfor) og lukke døren, når ridehuset forlades, det lille lys ved porten slukker selv.
 10. Hils på hinanden og vis hensyn.
 11. Unødig afstraffelse og voldsom adfærd i ridehuset er forbudt.
 12. Klager skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen.

Er der tvivlsspørgsmål - skal al henvendelse ske til bestyrelsen@ohr-d4.dk 
Hold i dag

Instagram