Regler for tildeling af fast undervisningstid 

Faste ridehustider indlægges i ridhuskalenderen på klubbens hjemmeside

·                    Undervisere der har fået tildelt undervisningstid SKAL opdatere den reelle undervisningstid i ridehuskalenderen senest dagen før undervisningen.

·                    Undervisere og elever er forpligtet til, at vise hensyn til de øvrige ryttere i ridehuset.

·                    Undervisere er ansvarlige for, at ridehuset efterlades jfr. forskrifter (spring står som anført og hestepære er fjernet m.v.)

·                    Al undervisning skal foregå i øverste halvdel af ridehuset ved dommertårnet (også spring).

·                    Der opfordres til at undervisere/elever deltager på klubbens arbejdsdage.

·                    Øvrig kommerciel undervisning må kun ske i meget begrænset omfang.

·                    Der må kun være en underviser i ridehuset af gangen.

·                    Overtrædelse af reglerne kan medføre fratagelse af al undervisningsret/tid.

·                    Alle der underviser børn (har med andres børn at gøre) skal have skrevet under på børneattest.

·                    Der er INGEN undervisning på arbejdsdage, men det forsøges at det ikke er samme dag hver gang.

 

OBS: ridehuset er ikke lukket for øvrige medlemmer, når der undervises.

Venlig hilsen

Bestyrelsen