Regler for tildeling af fast undervisningstid 


  • Undervisere der har fået tildelt undervisningstid SKAL opdatere den reelle undervisningstid på klubbens facebookside senest kl. 18.00 dagen før undervisningen.  
  • Undervisere og elever er forpligtet til, at vise hensyn til de øvrige ryttere i ridehuset. 
  • Undervisere er ansvarlige for, at ridehuset efterlades jfr. forskrifter (spring og hestepære m.v. er fjernet.)
  • Al undervisning skal foregå i øverste halvdel af ridehuset ved C (dommertårnet) 
  • Der opfordres til at undervisere/elever deltager på klubbens arbejdsdage.
  • Øvrig kommerciel undervisning må kun ske i meget begrænset omfang.
  • Der må kun være en underviser i ridehuset ad gangen, dog må der undervises fra barrieren via headsæt. Underviser skal påse at rytteren ikke er til gene for de øvrige ekvipager i ridehuset
  • Overtrædelse af reglerne kan medføre fratagelse af al undervisningsret/tid.
  • Alle der underviser børn (har med andres børn at gøre) skal have skrevet under på børneattest.
  • Der er INGEN undervisning/kurser på arbejdsdage, men det forsøges at det ikke er samme dag hver gang.

 

OBS: ridehuset er ikke lukket for øvrige medlemmer, når der undervises.

          

Venlig hilsen

Bestyrelsen

  
 


Hold i dag

Instagram