Faste undervisningstider indendørsæsonen 2019/2020

 

Mandag 15.30-21.00 Dorte Kent (dressur)

Tirsdag  17.00-21.00 Niels Chr. Hansen (spring)
 
Onsdag  19.30-21.30 ulige uger Islændere
 
Onsdag  19.30-20.30 lige uger onsdagshold opstart uge 44.
 
Torsdag  15.00-21.30 Sigrid Ryssel (spring)
 
Lørdag  10.00-12.00 Kørsel med hest og vogn
 
Søndag  10.00-12.00 lige uger løsspringning opstart uge 44. Allan og Benny
 
Ridehuskalenderen skal være ajourført senest dagen før kl. 20.00, således at alle har en chance for at planlægge sin ridning.
 
Husk at ridehuset er ikke lukket selv om der er undervisning. 
 
Der opfordres til, at alle viser hensyn og respekterer hinanden.

Al anden undervisning uden for ovenstående tider skal være afsluttet indenfor 1 time.

Undervisning i dressur sker fra barrieren og spring i den halvdel af ridehuset, der vender mod porten. I spring er ovenstående undervisningstid uden banebygning. 

 
Bestyrelsen